"Wkład partnerstw przemysłowych do Europejskiej strategii cyfrowej prezydencji hiszpańskiej” łączność elektronicznaPrzedstawienie przez Enrique Baróna Crespo, byłego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, analizy pt.: „Wkład partnerstw przemysłowych do Europejskiej strategii cyfrowej prezydencji hiszpańskiej”

PLH. Reul: Sprawozdanie zawiera wiele istotnych przemyśleń jak na przykład rola sfery informatyki i łączności elektronicznej w strategii wzrostu. Debata na ten temat musi być prowadzona na poziomie politycznym. Dostęp do szerokopasmowego Internetu powinien być bardziej rozpowszechniony. Potrzebne jest, więc opracowanie odpowiedniej infrastruktury, aby ten cel uzyskać, tym bardziej ze względu na fakt, iż Technologie informacyjno – komunikacyjne są priorytetem. Inna ważna kwestia podjęta w sprawozdaniu to ochrona własności intelektualnej. Europejskie systemy to systemy kontynentalne. Musimy chronić prawo własności intelektualnej, gdyż ma ono szeroki zasięg i musi być dobrze wypracowane i w pełni sprawne.

M. Carvalho: Technologie informatyczne są ważne dla redukcji emisji czy oszczędności energii, ale w pewnych obszarach UE istnieje przepaść w tej dziedzinie. Musimy, więc opracować plan inwestycji europejskich we wszystkich dziedzinach. Plan taki byłby dostępny dla wszystkich obywateli.