Wizyta Neelie Kroes, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej i komisarz ds. agendy cyfrowej, w sprawie zorganizowanego dialogu: Parlament Europejski/Komisja Europejska cz.I łączność elektronicznaKomisarz Neelie Kroes: Internet to w zasadzie otwarte drzwi na świat. Ta otwartość jest jego siłą. Trzeba burzyć bariery. Ważne jest rozwijanie polityki chmurowej. To pomaga biznesowi, pomaga obywatelom. Polepsza usługi zwiększa ich kompatybilność. Potrzebne są jednakowe ramy prawne we wszystkich krajach. Ważne są kwestie własności intelektualnej. Jeżeli chodzi o dostęp do muzyki i filmów – nieprawdą jest, że ludzie nie mają do nich dostępu w legalny sposób. Uruchomiony został program – licencje dla Europy. Ma on za zadanie wspierać twórców i odbiorców mediów. Ważna jest otwartość dla danych sektora publicznego. To będzie stymulować wspólny rynek. Bardzo ważne są kwestie bezpieczeństwa. Trzeba wykluczyć hackerstwo, szpiegowanie i możliwość kradzieży danych osobowych. Trzeba na tym polu pracować w całej Unii. To są zagrożenia, które nie mają granic. Ważny jest wspólny dom online, to dobre dla wspólnego, jednolitego rynku łączności elektronicznej. Ważny jest otwarty wspólny model działania w internecie. Można spodziewać się, że w sektorze informatycznym będzie brakować około miliona informatyków w najbliższej przyszłości. Przy obecnym, wysokim bezrobociu wśród młodych ludzi, jest to na pewno dobra okazja dla nich, aby to zmienić. Trzeba zachęcać młodzież do tego sektora. Ważne są kwestie innowacji. Konieczne jest wsparcie ze strony budżetu unijnego. Nowatorskie firmy powinny mieć łatwość finansowania, wprowadzania swoich produktów na rynek. Ważne są szybkie sieci. W ciągu najbliższych lat internet powinien przyspieszyć trzydziestokrotnie. Ważne by Europa była na to przygotowana.

L. van Nistelrooij: Ważne jest dobre wykorzystywanie środków. Technologia tworzy miejsca pracy dla młodzieży europejskiej. Ważny jest impuls dla innowacji. Ważny jest szybki internet szerokopasmowy. Są luki na mapie sieci połączeń internetowych, szczególnie na terenach wiejskich.

P. del Castillo: Ważne jest progresywne podejście. Do końca kadencji zostało mało czasu, należy przyspieszyć, szczególnie z dokumentami legislacyjnymi. Wpływ na gospodarkę jest bardzo duży. Ważny jest rozwój wspólnego rynku. Jakie kroki może podjąć Komisja w tej dziedzinie? Jeżeli chodzi o Connecting Europe – czy jest szansa, żeby uruchomić ten program pomimo niskiego finansowania. Są problemy z przejściem na platformy cyfrowe w administracji. Tam potrzebna jest rewolucja i jest to szalenie ważne.

S. Ticau: Bardzo dobra jest inicjatywa dziewcząt w informatyce. W dziedzinie ICT jest potencjał na nowe miejsca pracy. Trzeba walczyć o dobre budżetowanie. Komisja może liczyć na wsparcie Parlamentu w tej kwestii. Nie można zgodzić się na cięcia. Jeżeli chodzi o e-faktury – instrument ten może być bardzo użyteczny, np. w zamówieniach publicznych. Może spowodować rozwój. Jeżeli chodzi o strategię chmurową – branża tego oczekuje, konsumenci również. Ważne są kwestie w zakresie korzystania z usług. Ważny jest europejski system płatności mobilnych. Jest dużo do zrobienia, a mało czasu.

T. Riera Madurell: Cięcia budżetowe zagrażają Agendzie Cyfrowej. To niepokojące. Ciężko będzie zrealizować cele takie jak siatka szerokopasmowego internetu. Trzeba próbować włączyć w to sektor prywatny, ale na to potrzebne są pieniądze.

B. Thomsen: Budżet proponowany przez Radę jest bardzo zły. Nie da się z takim budżetem rozbudować sieci w regionach peryferyjnych. Skąd wziąć pieniądze? Co zastąpi 8 mld. euro, których nie ma na wydatki, które są konieczne, aby tworzyć miejsca pracy. Ważne są kwestie internetu szerokopasmowego. Jeżeli chodzi o sieci teleinformatyczne – połowa ludności nie potrafi włączyć komputera. Trzeba edukować, trzeba poradzić sobie z technofobią. Kiedy cały sektor publiczny będzie ucyfrowiony, może to spowodować problemy dla ludzi, którzy nie radzą sobie z komputerami. Trzeba mówić o parytetach, trzeba walczyć o najbardziej utalentowanych, w tym również kobiety.