Środki mające na celu zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej cz.IV łączność elektronicznaNiebler: Omawiany projekt jest bardzo dobrą podstawą do dyskusji. Jeśli uda się na całym terenie UE zapewnić szerokopasmowy Internet, na pewno przyczynimy się do tworzenia nowych miejsc pracy.

Komisja Europejska: Cieszy priorytetowe traktowanie  kwestii łączności elektronicznej. Zidentyfikowaliśmy kilka wąskich gardeł, które trzeba szybko zlikwidować. Rada poprosiła nas w listopadzie zeszłego roku o przygotowanie propozycji, co też uczyniliśmy wiosną tego roku. Tempo można uznać za dość dobre. Rozważane jest przede wszystkim rozporządzenie, które oszczędzi dużo czasu na etapie transpozycji. Zrozumiałe są argumenty dotyczące dyrektywy, ale rozporządzenie ma wąski system. Nie należy mieszać się w licencje, w to jak państwa członkowie je zorganizują. Komisji chodzi tylko o kilka natychmiastowych praw i obowiązków. Trzeba korzystać z najlepszych praktyk w państwach członkowskich, tak jak Szwecja czy Niemcy. Wkrótce na stół trafi 14 lub 15 opinii parlamentarnych odpowiemy na nie jak najszybciej. Komisja gotowa jest pomagać i pragnie zakończyć prace już w pierwszym czytaniu.

E. Herczog: Nośnik Internetu nie jest najważniejszy, ważne by Internet trafił do konsumenta, nie ważne za pomocą jakiego medium. Co do budynków, w Agendzie 2020, zapisany jest cel by połączyć miedzy sobą biblioteki i budynki użyteczności publicznej, to musi być priorytet, szczególnie dla budynków nowych i remontowanych, co więcej istnieje możliwość rozszerzenia tej grupy o budynki mieszkalne. Można to wykonać za pomocą certyfikacji.

M. Scott: Są obszary, słabości i niedociągnięcia, które wymagają uwagi, ale zrobiono wiele na promocje podaży sieci szerokopasmowej. Jednak mało miejsca poświęca się kwestii popytu, to niewątpliwie trzeba poprawić. Sieć szerokopasmowa ma różne definicje, najważniejsze by zauważyć, że te częstokroć bardzo się od siebie różnią, dlatego trzeba je ostrożnie stosować. Naszym celem powinno być dostosowanie sieci do 100 Mbs do roku 2020. Świadczona prędkość powinna odpowiadać oczekiwaniom użytkowników. Należy także mówić o otwartości sieci, to także powinno stanowić cel sam w sobie. Chcielibyśmy by sieci 100 Mbs objęły 50% gospodarstw do roku 2020. Zaleca się, by poświecić więcej uwagi kwestii mobilnej sieci internetowej. Preferuje się ramy prawne technologicznie neutralne. Trzeba przyznać, że w zakładaniu szybkiej sieci, nowe państwa członkowskie lepiej sobie radzą z wdrażaniem zmian w tym zakresie, aniżeli kraje starej UE.