Środki mające na celu zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej cz.V łączność elektronicznaSprawozdawca E. Herczog: Szybkie sieci łączności to fundament dla wszystkich dziedzin gospodarki. To źródło wzrostu z którego trzeba korzystać. Trzeba się zastanowić nad wyzwaniami globalnymi, ponieważ już nawet Afryka posiada takie sieci. Strategia Europa 2020 powinna zapewnić wszystkim Europejczykom dostęp do szybkiego, szerokopasmowego internetu. Ważne by podejście było zgodne z podejściem regionalnym. Komisja koncentruje się na infrastrukturze naziemnej, która może stanowić 80% kosztów. Ważne by pieniądze były dobrze wydawane. Potrzebna jest koordynacja. Trzeba działać szybko, należy zwiększyć świadomość przedsiębiorstw. Potrzebne jest konstruktywne działanie.

G. Hokmark: Zagadnienie jest techniczne. Należy zająć się szczegółami. Ważne by osiągnąć dobry efekt końcowy. Trzeba zmniejszyć koszty rozwoju sieci łączności elektronicznej. Ma to związek z Connecting Europe. Europa jest bardzo różnorodna, szczególnie na obszarach wiejskich. W niektórych miejscach mamy do czynienia z dużymi odległościami, więc trzeba się zastanowić nad technologią. Cele 100 Mb/s w miastach i 30 Mb/s na wsi są przestarzałe. Trzeba myśleć w kategoriach Gigabitowych do 2030 roku. Cele muszą być ambitne, inaczej Europa zostanie w tyle. Ważne jest dobre podejście do inwestycji. Europa potrzebuje doskonałej łączności.

G. Chichester: Infrastruktura, to już nie tylko rury i kanały. Europa musi wrócić do roli przywódcy w dziedzinie łączności, a do tego potrzebna jest dobra infrastruktura. Nie można z góry zakładać, że w całej Europie jedno rozwiązanie będzie najlepsze dla wszystkich. Trzeba zaplanować cele, ale nie powinny być one obowiązkowe. Sieci muszą być tańsze.

S. Kelly: Ważne jest podejście praktyczne. Budżet nie pozwala na zrealizowanie wszystkich zamierzeń, więc nie ma sensu tworzyć celów, których nie da się potem zrealizować. Należy dogonić i przegonić resztę świata. Potrzebne są dobre inwestycje i dobra polityka.

Komisja Europejska: Tematem należy się zająć w sposób przyspieszony. Potrzebne jest zwiększenie konkurencyjności. Pojawiły się ambitne cele programu Europa 2020, trzeba przyspieszyć, aby te cele osiągnąć. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne – ważna jest neutralność i nie jest ustalane z góry, jaka technologia ma zostać użyta. Ważna jest walka z biurokracją. Potrzebne jest wprowadzenie zasady pomocniczości. Trzeba wspomóc rozwiązania komercyjne. Sposób implementacji – rezolucja, zamiast dyrektywy – został wybrany ze względu na potrzebę szybkiego działania.

Sprawozdawca E. Herczog: Ważna jest dobra współpraca PE z Komisją. Ważna jest konwergencja energetyki z telekomunikacją. Taka synergia pozwoli budować sieci inteligentne. Konieczna jest dobra współpraca z dostawcami. Wszystkim Europejczykom trzeba zapewnić szybki dostęp do internetu, bez względu na to czy żyją w mieście, czy na wsi.