Sprawozdanie delegacji ad hoc PE na 6. posiedzenie Forum Zarządzania Internetem 2011, które odbyło się w dniach 27-30 września w Nairobi. łączność elektronicznaSprawozdawca P.del Castillo: Forum pracuje z inicjatywy ONZ.

Główne tematy:
- sektor internetowy.
- ochrona dzieci w Internecie.

Forum skupia przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz instytucje rządowe. Nie kontrolują go żadną instytucje. Chiny i Indie proponują podjęcie przez forum inicjatyw legislacyjnych. Ważne jest utrzymanie otwartości forum i jego dotychczasowego charakteru. Kenia jest w sytuacji ograniczonego rozwoju, ale jednocześnie jest liderem krajów afrykańskich na wschodzie. Kraje te starają się mocno rozwijać technologie informatyczne.

H.Weber: Nieodzowne jest zachowanie charakteru forum. Przepaść gospodarcza nie może nakładać się na przepaść cyfrową w krajach afrykańskich. UE powinna podejmować kroki zmniejszające dysproporcje w dostępie do Internetu.

I.Kalfin: Dostępny jest nowy protokół internetowy IPV4. Przejście na nowy protokół internetowy IPV6 wymaga dodatkowych nakładów finansowych.

P.del Castillo: Przygotowano już listę działań dla zmniejszania przepaści w dostępie do technologii łączności elektronicznej pomiędzy krajami UE, a Afryką. Potrzebne są działania nie tylko w krajach członkowskich, ale także w krajach z poza Wspólnoty Europejskiej. Materiały i sprzęt, który jest używamy, można poddać recyklingowi a pieniądze przeznaczyć na rozwój technologii oraz szkolenia.