Przedstawienie badań Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) łączność elektronicznaCelem Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) jest zwiększanie możliwości Unii Europejskiej oraz państw członkowskich w zakresie ochrony, określania i reagowania na problemy dotyczące łączności elektronicznej. Warto poszerzyć zadania ENISY. Funkcje zwiększały się zgodnie z nowymi przepisami. Wśród priorytetów znajdują się prace z Europy, USA, Chin a dopiero na samym końcu reszta krajów. Jeżeli nie zwiększą się zasoby ludzkie, to nie będzie możliwości rozszerzania zadań ENISY.

Skrócona ocena skutków:
Żadna inna Agencja nie może zastąpić działań ENISY. Zwiększenie skuteczności z możliwością zwiększenia kosztów jest najlepszym rozwiązaniem.

Zalecenia:
ENISA powinna być poddana suwerennej ocenie. Potrzeba czasu, aby ENISA się zainstalowała. Należy zastanawiać się, w jaki sposób można wymieniać się informacjami wśród zdecentralizowanych Agencji. ENISA powinna otworzyć swoje biuro łącznikowe w Brukseli. Warto wyjaśnić rolę, zakres działań i budżetu ENISY.

Wypowiadali się: Podimata Anni, Tsoukalas Ioannis A., Ticau Silvia Adriana,
Chichester Giles

Personel EP stwierdził, że lokalizacja ENISy nie była kwestia polityczną. Warto polepszyć wydajność Agencji przy braku możliwości przeniesienia jej w inne miejsce w Europie. Nie wszystkie oceny wpływu muszą pochodzić z Komisji. Rola Agencji musi zostać wyjaśniona dla polepszenia jej działania.