Procedura udzielania licencji na program dotyczący widma radiowego (4G). łączność elektronicznaKomisja Europejska : Widmo radiowe ma zostać uwolnione na cele dostępu obywateli do internetu w technologii 4G. KE inwentaryzuje częstotliwości. Państwa członkowskie muszą udzielić zezwoleń w częstotliwościach 900MHz, 1800MHz, 2,6GHz, 3,6GHz do końca 2012. To tego trzeba dołączyć zakres 800MHz używany dotychczas przez telewizję. Kraje opóźniają się z decyzjami. Do stycznia 2013 mają zostać ostatecznie podjęte. Są problemy technologiczne – chodzi o wyłączenie różnych usług, w tym także wojskowych. Niektóre kraje nie aktywowały i nie certyfikowały jeszcze 2,6GHz. 7 Państw nie wywiąże się z tego zobowiązania. To ważne ponieważ ten zakres działa w powiązaniu z zakresem 800MHz. Oba powinny być jak najszybciej przekazane operatorom. Są również problemy z interferencją z telewizją i nawigacją (szczególnie na Białorusi i w Rosji). Zakres 900MHz i 1800MHz powinien być tak ustawiony, aby jak najwięcej operatorów mogło z nich korzystać. Trzeba uważać na mniejszych operatorów, żeby mogli być konkurencyjni na rynku.

S.A. Tikau: W Niemczech operatorzy są zobowiązani zapewnić zasięg łączności elektronicznej  na obszarach wiejskich. Jak pomóc operatorom by mogli wypełnić kwestie widma? Dobrze byłoby zorganizować wysłuchanie społeczne w tej sprawie.

Komisja Europejska : Ważne, aby operatorzy mieli dostęp do sieci. Należy wykorzystywać te rozwiązania w obszarach wiejskich. Istotne, by dopilnować, aby w kraju w którym np. jest 3 dużych operatorów – żaden nie miał więcej niż 20MHz zakresu poniżej 1GHz. KE zostawia elastyczność krajom, sugeruje ramy, a nie narzuca konkretnych rozwiązań.