Prezentacja badania: „Wspieranie innowacji w zakresie Internetu i prawo obywateli do prywatności” cz.I łączność elektronicznaEkspert komisji: Wyzwaniem dla technologii jest ochrona obywatela. Przy udziale ekspertów przeprowadzono badanie reklam emitowanych w sieci. Badano także zależności pomiędzy Internetem, innowacjami i prywatnością konsumenta. Bardzo ważna jest dyrektywa UE dot. e-prywatności. Trzeba zbadać jak ta dyrektywa wpływa na polepszenie prywatności obywateli. W niektórych krajach Google Street View miało problemy z udostępnieniem wizualizacji ulic z powodu praw ochrony danych osobowych. Użytkownicy wpływają na zmianę prawa. Dostawcy usług zwiększają bezpieczeństwo i ochronę prywatności. Zwiększenie ochrony prywatności nie wpływa negatywnie na innowacje w obszarze łączności elektronicznej, ale jest kosztowne w aspektach organizacyjnych i wymaga informacji o konsumencie, żeby spersonalizować usługi. W biometryce ważne jest wykorzystanie danych z poszanowaniem prawa do prywatności. Zauważono, że konsumenci nie chcą płacić za usługi związane z ochroną prywatności. Jednocześnie świadomość potencjalnych nadużyć i potencjalnych kradzieży danych jest bardzo mała. W celu zapewnienia lepszej ochrony wrażliwych danych potrzebne są decyzje polityczne. Ekspert komisji: Należy pamiętać, że prywatność jest podstawowym prawem człowieka i nie może być wykorzystywana przez jakiekolwiek mechanizmy rynkowe. Niektóre pomioty i obywatele mają interes handlowy w wykorzystaniu danych prywatnych. Często „w chmurze” (czyli: cloud computing) dostawca usług ma dostęp do prywatnych danych konsumenta. Bardzo złą praktyką jest zbieranie przez dostawców i inne podmioty gospodarcze danych demograficznych czy etnicznych, czy preferencji konsumenta. Dane te są zbierane w celu wyświetlenia strony z reklamami i treścią spersonalizowaną pod konkretnego konsumenta. Obywatele chcę dokonywać świadomych wyborów, które dane chcą udostępnić, dotyczy to szczególnie Cookies. Kolejnym zagrożeniem jest wykorzystanie przez nowe modele biznesowe danych zdobytych w przeszłości. Problemem też jest dystrybuowanie danych pomiędzy podmiotami. Obywatele mają narzędzia do kontroli prywatności w takich mediach jak Google i Facebook. Trzeba wziąć pod uwagę konflikt pomiędzy prywatnością, a nowymi technologiami. Wiele regulacji prawnych dot. prywatności w Internecie pochodzi z czasów, gdy kontakt pomiędzy użytkownikami odbywał się w sposób jeden do jednego. Obecnie mamy współtworzenie dokumentów i informacji przez grupy ludzi pracujących w różnych lokalizacjach. W sieci potrzebne jest filtrowanie informacji dla dzieci. Niebezpieczeństwem jest śledzenie informacji dot. konkretnej osoby. Należy stworzyć jasne zasady ochrony i przechowywania danych, tak aby nie ograniczać praw konsumentów. Trzeba też zapewnić możliwość korzystania z rozwiązań alternatywnych. Istotne jest wypracowanie konsensusu uwzględniającego sprzeczne interesy rządu, społeczeństwa, konsumentów i dostawców Internetu.