Prezentacja badania: „Wspieranie innowacji w zakresie Internetu i prawo obywateli do prywatności” cz.II łączność elektronicznaJ. Hibner: Dostęp do danych osobowych wiąże się z zmniejszeniem prywatności i odkryciem wrażliwych informacji. Trzeba zbadać na ile ten dostęp jest niebezpieczny i zapobiegać wyciekom informacji tj. dane osobowe i bankowe. Niezmiernie istotne jest zapobieganie wyciekom danych z banków i zabezpieczenie ich przed atakami hakerów. Często dane pozyskiwane w nielegalny sposób są później odsprzedawane reklamodawcom. Istotnym problemem jest też łamanie zasad bezpieczeństwa i przesyłanie wrażliwych danych np. dot. spraw wojskowych przy użyciu słabo lub źle zabezpieczonych kont prywatnych.

Ekspert komisji: Tematy poruszone przez Panią Hibner są bardzo ważne. Obecnie nie ma przejrzystości w sposobach postępowania przez firmy z ważnymi danymi. Obywatele muszą mieć wiedzę co dzieje się z ich danymi. Istnieją firmy pracujące nad zabezpieczeniem danych. Trzeba się zastanowić jak opracować infrastrukturę zabezpieczającą przechowywane dane w obszarze łączności elektronicznej. Należy przekonać firmy do dobrych rozwiązań w temacie przechowywania danych. Poziom bezpieczeństwa usług wielu usług jest na niższym poziomie, niż można by tego oczekiwać. Wiadomo o szeregu poważnych incydentów, obnażających niski poziom przechowywania danych.

Pytanie z sali: Jakie są różnice w działaniu dostawców Interenetowych z USA i UE?

Ekspert komisji: Widać oczywiste różnice w szczególności w przypadku dużych dostawców Internetowych w UE i USA. Niestety Europa jest w tyle za USA. Rządy podzlecają wiele działań firmom sektora prywatnego, co jest działaniem innowacyjnym. W USA mniej ufa się rządowi, a bardziej podmiotom gospodarczym. Duże firmy niewiele robią dla ochrony prywatności. Wyjątkowo drażliwym obszarem jest bezpieczeństwo danych lekarskich. W USA jest prawo regulujące jakie informacje można przekazywać poszczególnym osobom tj. lekarze, służba zdrowia i inne podmioty. W tym obszarze ochrona danych wiąże się z ochroną zdrowia i służbą zdrowia.