Pełne utworzenie jednolitego rynku cyfrowego. łączność elektronicznaSprawozdawca A. Patriciello : Europa musi przyspieszyć tworzenie gospodarki i społeczeństwa cyfrowego. Rynek cyfrowy musi być jednolity, to pozwoli obniżyć koszty i odblokuje rozwój łączności elektronicznej . Trzeba wzmocnić zaufanie społeczeństwa do usług online. To je wzmocni i obniży ich koszty, polepszy konkurencje, stworzy miejsca pracy – tak przewiduje agenda cyfrowa. Istotna jest walka z piractwem, lepszy serwis po zakupie.

S-A. Tikau: Trzeba pokonać brak informacji wśród operatorów. Płatności online nie są dostosowane, jest wiele nadużyć. Są trudne do rozwiązania kwestie odpowiedzialności. Brak wystarczających połączeń przez właściwe technologie. Państwa członkowskie muszą inwestować w instrumenty zarządzania elektronicznego, inwestować w system wystawiania faktur elektronicznych. Dyrektywa nt. podpisu elektronicznego będzie miała duże znaczenie. To pomoże usunąć przeszkody w
elektronicznym handlu transgranicznym. Ważne jest zapewnienie zaufania i bezpieczeństwa – kwestia zachowania danych osobowych, danych poufnych, czy kwestie dyskryminacji z powodu miejsca zamieszkania.

J. Creutzmann: Potencjał sektora produktów cyfrowych jest bardzo duży. Jest to sektor w którym obroty rosną mimo kryzysu. Jeżeli chodzi o handel transgraniczny – producenci i konsumenci są wciąż bardzo ostrożni. Trzeba zagwarantować zaufanie i bezpieczeństwo. Ważne są propozycje dotyczące podpisu cyfrowego, danych osobowych, podatku VAT, trzeba pokonać przeszkody administracyjne. Rozwiązania należy promować w obszarach wiejskich. Istotne jest, by wspierać MŚP.

A. Andersdotter: Trzeba zwrócić uwagę na kwestię neutralności. Możliwościom zakupu produktów za granicą szkodzi to, że w różnych krajach istnieją różne prawa własności intelektualnej. Trzeba porównać stanowione przez Europę prawo do tego co dzieje się poza UE – internet nie ma granic – pojawiają się problemy z jurysdykcją.

Komisja Europejska: Będzie wiele działań mających na celu polepszenia infrastruktury, internetu szerokopasmowego. Komisja zaproponuje rozwiązania dotyczące własności intelektualnej i praw autorskich w internecie. Jeżeli chodzi o poziom wiedzy cyfrowej – trzeba odpowiednio wykształcić obywateli żeby mogli korzystać z technologii cyfrowej. Sprawozdawca A. Patriciello : Temat jest bardzo ważny, wręcz strategiczny. Zależy nam, żeby spełnić oczekiwania rynku.