Oczekiwany pakiet w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego. łączność elektronicznaKomisja Europejska : Trzeba działać w dziedzinie bezpieczeństwa i zaufania w internecie. To może przyczynić się do wzrostu gospodarczego. Internet działa globalnie i należy patrzeć także na to co dzieje się poza UE. Celem strategii jest zapewnienie bezpiecznej i wiarygodnej łączności elektronicznej , poprawienie sieci informatycznej, walka z przestępstwami internetowymi, współpraca z partnerami. Potrzebna jest gwarancja, że państwa członkowskie mają odpowiednie narzędzia do zapewnienia ochrony. Ważne są odpowiednio bezpieczne technologie. Istotne, by wyeliminować przestępstwa internetowe, albo przynajmniej zmniejszyć ich wpływ na gospodarkę. Ważne jest również zdobywanie i zabezpieczanie dowodów na popełniane przestępstwa, które będzie można wykorzystać w sądzie. Potrzebna jest edukacja, jak bronić się w internecie. Trzeba zwiększać finansowanie na badania które pomogą zapewnić bezpieczeństwo w sieci. Ważna jest współpraca z partnerami spoza UE – trzeba wymieniać informacje i praktyki, które są stosowane. Ważne jest szybkie reagowanie. Sektor prywatny musi być przygotowany. Bardzo istotne są kwestie zarządzania ryzykiem.

A. Andersdotter: W jaki sposób rozdzielane są różne aspekty dotyczące bezpieczeństwa infrastruktura, kable, hasła, usługi itd.? Czy kwestie zarządzania ryzykiem dotyczą tylko przedsiębiorstw prywatnych? Czy instytucje publiczne zostaną pominięte?

J. Hibner: Internet jest cudownym wynalazkiem, ale również bardzo niebezpieczną bronią. Internet może niszczyć, być orężem skierowanym przeciwko osobom, instytucjom. W ramach internetu może dochodzić do przestępstw na tle seksualnym. Potrzebna jest bardzo wczesna edukacja. Ważne jest bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Jak walczyć z niebezpiecznymi stronami? Szczególnie takimi zlokalizowanymi w różnych zakątkach globu. Jak szybko można zamknąć taką stronę internetową?

Komisja Europejska : KE nie zajmuje się tym, jak chronić za pomocą jakich środków. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa generalnie, na każdym poziomie. Ważne, by każdy element charakteryzował się wysokim poziomem bezpieczeństwa. Większość ataków skupia się na najsłabszym ogniwie – operatorzy muszą walczyć z zagrożeniem i zarządzać ryzykiem. Jeżeli chodzi o usuwanie stron – wszystko zależy od legislacji i prawa w kraju gdzie dana strona się znajduje.