Ochrona krytycznej infrastruktury teleinformatycznej „Osiągnięcia i dalsze działania na rzecz globalnego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni” łączność elektronicznaSprawozdawca I.Kalfin: Komisja wydała 2 komunikaty:
- krytyczna infrastruktura i jej działanie w cyberprzestrzeni w różnym odniesieniu,
- bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

W chwili obecnej technologie wyprzedzają legislację. Występuje kilka zagrożeń dla cyberprzestrzeni:
- pornografia,
- włamania do kont bankowych,
- łamanie praw własności.

Europol ściga te przestępstwa. Obecne prawo musi być stosowane także w cyberprzestrzeni. Niektóre z zagrożeń występują tylko dla cyberprzestrzeni, jak np. zjawiska phishing oraz botnet. UE potrzebuje nowej strategii. Trzeba wziąć pod uwagę nowe technologie z dziedziny łączności elektronicznej. Należy zdefiniować pojęcie krytycznej infrastruktury. Komisja zaczęła już konsultacje z częścią partnerów.

W cyberprzestrzeni występują 3 ważne elementy:
- informacje wrażliwe (poufne) – w tym bezpieczeństwo infrastruktury,
- swoboda rozwijania nowych technologii (stymulowanie wdrożeń),
- dostępność strategii wraz z jej wdrożeniem (koszty szkolenia).

Potrzeba wypracować lepsze środki współpracy UE z Stanami Zjednoczonymi. Należy także uaktywnić agencję ENISA.

L.Nistelrooij: Dyskutowany dokument jest bardzo ważny. Sprawozdawca może liczyć na poparcie posłów.