Miniwysłuchanie na temat „Konkurencyjny jednolity rynek cyfrowy –wiodąca rola administracji elektronicznej” cz.IV łączność elektronicznaI.Tsoukalas: Jak UE zapewni, że standaryzacja nie wpłynie negatywnie na administrację w obszarze faktury elektronicznej i usług? Jaki jest minimalny poziom standardów?

Komisja – Trzeba zagwarantować jak najwięcej interoperacyjności. Przyjęte propozycje dają specyfikację ogólną i ramy jakie należy przyjąć.

S.Ticau: Jest potrzeba standaryzacji danych i trzeba w tym celu ze sobą współpracować, aby stworzyć rzeczywisty, jednolity rynek cyfrowy. Potrzebujemy standaryzacji danych, co będzie pożyteczne dla wszystkich usług w ramach łączności elektronicznej. Jeśli chodzi o faktury elektroniczne to postęp uzyskamy, gdy będzie powszechna akceptacja podpisu elektronicznego. Należy zwrócić uwagę, że weryfikacja podpisu elektronicznego to tak naprawdę weryfikacja danych, a nie tożsamości podmiotu. Trzeba opracować metody uwierzytelniania tożsamości przyjazne dla użytkowników, ale muszą być bardziej bezpieczne. Należy wprowadzić jednolity element walidujący. Ważne jest też bezpieczeństwo usług i systemów e-administracji. Najlepsze standardy to te najbardziej przyjazne dla użytkownika. Niektóre państwa członkowskie są w czołówce wprowadzania tych działań inne pozostały w tyle. Istotne jest stworzenie standardów przyjaznych dla użytkownika tak, żeby zbierane dane nie były zbierane wielokrotnie. Dane powinny być dostępne w każdym momencie, kompatybilne z przyszłymi systemami elektronicznymi.