Konsekwencje rozwoju inteligentnych sieci na szczeblu lokalnym i regionalnym cz.II łączność elektronicznaJ. Hibner: Nie było wielu okazji, by zajmować się połączeniem dziedzin informatyki i energetyki, a które obecnie bardzo szybko się rozwijają i między którymi powstaje na naszych oczach swoisty pomost. Bez badań i innowacji nie będzie można zrealizować wielu swych celów. Zatem ważne jest, byśmy byli w stanie położyć nacisk na odpowiednie finansowanie, które powinno trafiać do regionów i lokalnych władz, by rozwijać energetykę rozproszoną, by łączyć nowoczesne technologie informatyczne i energetykę. Elektryczność będzie zawsze potrzebna, w coraz większym zakresie także w samochodach, wszelkie urządzenia będą tak projektowane, by energię w jak największym zakresie oszczędzać. Dlatego potrzeba wysokiej jakości i stawianie za priorytet, tego o czym się obecnie dyskutuje. Przed otrzymaniem środków, należy wyznaczyć odpowiedni kierunek, nastawiony na innowacyjność, badania, rozwój OZE, tak by równoważyć popyt, ale bez obciążania konsumentów. Miejmy w pamięci, iż europejski przemysł jest bardzo obciążany, co sprawia, że obywatele są bardzo niezadowoleni. Jednym z negatywnych czynników jest cena energii, która jest 2 razy droższa niż w USA, zatem stojące przez Europą zadanie wydaje się być proste, należy ją produkować taniej szybciej i dobrą jakościowo.

A. Vidal – Quadras: inteligentne sieci są konieczne dla rozwiązania dzisiejszych problemów. Starzenie się infrastruktury i zwiększony popyt, sprawiają, iż system staje się niewydolny. Dlatego należy poprzez inicjatywy współpracy na wszelkich polach dążyć do tworzenia nowoczesnych inteligentnych sieci, dla zmiany tego trendu. Bez lokalnych rozwiązań Europa nie poradzi sobie jednak z tym zadaniem – należy o tym pamiętać. Nie można zapominać o tym, że sieci muszą być także źródłem informacji o poziomie zużycia, zakresie efektywności. Nie zostało nam wiele czasu, dlatego potrzebne są decyzje kluczowe w perspektywie kolejnych dziesięcioleci.

E. Herczog: Należy zdawać sobie sprawę, że w palecie energetycznej, energia rozbudowa sieci energetycznych i postęp w łączności elektronicznej nie nadąża za rosnącym popytem. Widoczne są już niedostatki w pewnych regionach. Tym bardziej powinno się postawić na zapewnienie jak największej wydajności energetycznej. Szczególnie na obszarach wiejskich jest problem starzejących się sieci, ale postęp będzie możliwy tylko wtedy kiedy rozwój będzie równoległy w zakresie sieci informacyjnych i energetycznych. Z doświadczenia wiadomo, że jeśli jakiekolwiek prace muszą być podjęte zwykle kosztami obciąża się konsumentów. Tego trzeba oczywiście w tym przypadku uniknąć.

V. Prodi: Zmyślne sieci są bardzo istotne, także z punktu widzenia odnawialnych źródeł energii. Można wykorzystać własną energię i traktować ją w sposób priorytetowy w odniesieniu do energii w sieci. Zmyślne sieci połączone z potencjałem przesyłowym w skuteczny sposób mogą doprowadzić do optymalizacji OZE. Sieci zmyślne i wysoki potencjał przemysłowy, pozwolą na duży krok w efektywnym wykorzystaniu energii. Wymaga to wymiaru europejskiego, musimy wykonać ten wysiłek by zwalczyć przeciwności i opozycję.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Z dyskusji wynika, że opinia opisuje w sposób odpowiedni zmyślne sieci. Ważne jest by opinia ta jednak nie pozostawiała na boku ochrony danych. Tu trzeba otwarcie mówić o prywatności konsumenta. Z dyskusji wynika, że istnieje potrzeba inicjatyw lokalnych, co pozostaje oczywiście w zgodzie z ogólną wizją. Nie należy spodziewać się jednak całej gamy inicjatyw, gdyż są paneuropejskie inicjatywy, takie jak przymierze burmistrzów. Popierać trzeba wyzwania w odniesieniu do norm i standaryzacji. Warto także bardziej wyeksponować powiązanie zmyślnych sieci z rynkiem wewnętrznym, trzeba podkreślać, że sieci staną się instrumentem tego rynku, przez co nawiązuje się do korzyści dla konsumentów. W kontekście konsumentów, pkt. 7 wspomina o nich i zaznacza, że koszty nie mogą ich obciążać. Nie należy przyjmować najtańszych rozwiązań, ze względu na szukanie oszczędności, tego typu inwestycje powinny być realizowane sumiennie i dobrze, nawet jeśli są kosztowne.