Konkurencyjny jednolity rynek cyfrowy – e-administracja łączność elektronicznaSprawozdawca S.A.Þicãu: E-administracja i konkurencyjny rynek cyfrowy to ważny temat w programie Horyzont 2020. Agenda cyfrowa oferuje różne możliwości związane z administracją elektroniczną. Należy pracować nad utworzeniem wspólnej listy kluczowych usług transgranicznych. Dostępnych jest wiele różnych rozwiązań tj.: biblioteki elektroniczne, deklaracje VAT i inne deklaracje dające możliwości wysłania przez Internet oraz transakcje elektroniczne. Średnia dostępność tego typu usług w UE to 82%, jednak tylko 50% dostępnych usług było wykorzystywanych przez obywateli. Trzeba doprowadzić do sytuacji w której podpisy elektroniczne są honorowane nawet jeżeli pochodzą z innego państwa UE. Obecnie operatorzy takich usług nie ufają podpisom elektronicznym certyfikowanym przez nny podmiot (walidujący) certyfikujący. Usługi tego typu są organizowane na poziomie krajowym, a nie na poziomie europejskim. Potrzebny jest znacznie bardziej mobilny system, dostępny we wszystkich krajach wspólnoty tak, żeby instytucje uznawały wzajemnie podpis elektroniczny. Trzeba wprowadzić działania na szczeblu administracyjnym. Rynek przetargów publicznych stanowi 16% PKB w UE. Trzeba przyjąć e-fakturowanie tzn. przepisy, które wprowadzają równe traktowanie faktur papierowych i elektronicznych. Faktury elektroniczne powinny być przyjazne dla użytkownika. W programie mamy przeznaczone 1,2 mld € na instrumenty dla tworzenia sieci i połączeń dla systemów faktur elektronicznych.

I. A.Tsoukalas: Trzeba postawiæ cele w sposób elastyczny. Nie należy ograniczać państw europejskich tylko im pomagać. Interoperacyjność na szczeblu europejskim powinna być zagwarantowana w sposób nieprzerwany. Widać konieczność dostarczenia większej ilości elektryczności w niektórych regionach UE dla MŚP. Trzeba wprowadzić system zachęt dla MSP w działalności w Internecie. Uważamy, że e-administracja zwiększy produktywność i przejrzystość niezależnie od sytuacji w poszczególnych krajach. Nowe rozwiązania technologiczne umożliwiają także usprawnienie usług oraz podniesienie ich jakości.

Z. Mazej Kukovic: Wprowadzenie systemu łączności elektronicznej w e-administracji wymaga działalności na różnych szczeblach. Sprawozdanie musi być rozwijane na szczeblu europejskim i krajowym.

S. Kelly:  Sfera elektroniczna e-administracji i e-zdrowia jest bardzo ważna. Szczególnie dla młodych ludzi, którzy więcej korzystają z tego typu usług. Handel elektroniczny ma olbrzymi potencjał. Można znacznie obniżyć koszty i zwiększyć wydajność.

Przedstawiciel Komisji: Opracowywany jest plan działania dot. e-administracji i wspólnego rynku cyfrowego. Trzeba przyjąć podejście zintegrowane dot. podpisu elektronicznego. To będzie kluczowy czynnik działający na rzecz obywateli. Dowiedziono, że e-administracja jest dobra dla biznesu i obywateli oraz także administracji publicznej. Istotne jest wzajemne uznawanie systemów na rynku europejskim. E-administracja spowoduje większą przejrzystość.

S.Ticau: E-zarządzanie i agenda cyfrowa przyczynią się do zwiększenia ilości miejsc pracy na rynku europejskim. Obecnie firma z jednego kraju UE nie jest w stanie uczestniczyć w przetargu organizowanym w innym kraju wspólnoty gdyż podpisy elektroniczne nie są jeszcze Interoperacyjne i wzajemnie uznawane. Te bariery trzeba wzajemnie usuwać. Bardzo ważne jest działanie samorządów. Zamówienie i zakupy publiczne powinny być stosowane na nośnikach cyfrowych. Usługi i produkty powinny być dostępne i świadczone w całej UE. Krajowe systemy e-administracji powinny być prowadzone tak, żeby były Interoperacyjne nie tylko z systemami z innych państw UE, ale także państw spoza UE.