Internet szerokopasmowy w Europie: inwestycje na rzecz rozwoju opartego na technologiach szerokopasmowych łączność elektronicznaN. Tzavela: W 2003 r. KE stwierdziła, że dostęp do Internetu stał się prawem podstawowym dla wszystkich obywateli, a rola szerokopasmowego Internetu znacznie wzrosła. W porównaniu z niektórymi krajami wyglądamy nieco gorzej. Jest przekonanie, że musimy kłaść nacisk na wyposażenie w odpowiedni sposób szkoły i przedsiębiorstwa.

F. De Angelis: Sieć i dostęp do szybkich sieci mogą mieć duży wpływ na rozwój gospodarczy. Inwestycje w sieci to najlepsze gwarancje, aby osiągnąć cele do 2020 r. Konkurencja zrównoważona, która można zapewnić wspierając otwarte struktury jest zgodna z zapisami o pomocy publicznej. Ważne jest, aby kraje członkowskie zapewniły dostęp do łączy firmom. Niezwykle istotne jest, aby konsumenci europejscy mogli mieć konkurencyjne ceny. Należy włączyć zasadę kosztów dzielonych przez wszystkie kraje członkowskie, aby ceny były konkurencyjne na terenie całej UE.

A. Ticau: Należy wspierać rozwój istniejącej infrastruktury. Szerokopasmowy Internet powinien zostać upowszechniony, jednak nie będzie to możliwe bez odpowiedniego budżetu. Szczególnie należy się odnieść do słabo zaludnionych terenów, które nie są atrakcyjne dla firm. Inną ważną kwestią jest cyberbezpieczeństwo. Powinno zostać opracowane sprawozdanie w tej kwestii. Wszyscy powinni znać swoje i prawa, a także swoje obowiązki – zarówno dostawcy jak i odbiorcy.

A. Niebler: Potrzebne są zachęty dla inwestorów prywatnych, aby dostęp do łączności elektronicznej  był tańszy i łatwiejszy. Niezwykle ważna jest rola krajowych organów nadzoru, które mają za zadanie zdefiniowanie, gdzie są braki i gdzie infrastruktura powinna zostać ulepszona. To wszystko powinno zostać zdefiniowane i dopracowane. Również kwestia łączy satelitarnych powinna zostać rozwinięta.

P. del Castillo: Osiągnięty został konsensus, jeśli chodzi o pakiet decyzji obejmujący problematykę szerokopasmową, dostęp do sieci i politykę dotyczącą widma radiowego – pasmo 800MHZ powinno zostać zwolnione i podobnie pasmo 700MHZ.

F. Grossetete: Najważniejszą kwestią dotyczącą finansowania jest jak zachęcić dostawców do inwestowania w dziedzinach mniej rentownych. Szerokopasmowe sieci są niezwykle ważne dla obywateli, są źródłem oszczędności i innowacyjności. Należy, więc zapewnić dostęp do nich wszystkich obywatelom.