Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym cz.V łączność elektronicznaKomisja Europejska : Propozycja rozporządzenia dotyczącego identyfikacji elektronicznej usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych stanowi kamień milowy w implementacji agendy cyfrowej i mapy drogowej na rzecz rozwoju i wzrostu. Trzeba uwolnić potencjał jaki daje rozwój internetu. Potrzebne jest bezpieczeństwo i pewność przy transakcjach internetowych. Potrzebny jest dostęp do różnych usług na poziomie międzynarodowym. Ważne by użytkownik np. z Belgii ze swoim belgijskim e-ID mógł korzystać z usług we Włoszech. Ważne jest poszanowanie danych osobowych w obszarze łączności elektronicznej. Konieczne jest usunięcie barier. Ważne by e-transakcje miały taką samą wartość prawną jak te na papierze. Potrzebne jest zwiększenie zaufania wśród konsumentów. To zwiększy ruch. Potrzebna jest pewność prawna.

Sprawozdawca: M. Ulvskog: Potrzebne jest bezpieczne środowisko do współpracy międzynarodowej. Można to określić jako obywatelstwo w nowym społeczeństwie. Ważne są koszty tego rozwiązania, kwestie przetwarzania danych osobowych. Ważne jest zapewnienie elastyczności i neutralności instrumentów. Ważne jest utrzymanie oglądu całościowego. To będzie miało wpływ na rynki i obywateli. Są kwestie różnych pokoleń. To starsze, analogowe społeczeństwo nie ma zaufania do usług cyfrowych i trzeba brać to pod uwagę.

J. Creutzmann: Są problemy prawne i techniczne. Ważne jest zaufanie. Propozycja Komisji może usprawnić życie obywateli i usprawnić europejski rynek wewnętrzny. Ważne jest uznanie ponad graniczne. Do tej pory krajowe systemy bardzo się różniły. Trzeba się zastanowić nad elektronicznymi zamówieniami publicznymi. Będzie to możliwe tylko wtedy gdy oferenci będą mogli się jednoznacznie zidentyfikować. Ważna jest szeroka akceptacja. Trzeba się zastanowić nad nadzorowaniem systemu. Wiele aspektów pozostaje otwartych.

A. Andersdotter: Autentyfikacja należy do dziedzin prywatności i trzeba być bardzo ostrożnym. Ograniczenia Komisji dotyczące specyfikacji technicznej spowodują ze rozwój bezpieczeństwa nie będzie dynamiczny. Potrzebna jest spójność w dziedzinie podpisu cyfrowego. Obywatele są bardzo sceptyczni jeżeli chodzi o możliwości zapewnienia bezpieczeństwa w sieci.

A. Ticau: Rozporządzenie to jeden z kluczowych celów jeżeli chodzi o agendę cyfrową. Potrzebna jest interoperacyjność na wspólnym, europejskim rynku cyfrowym. Zarządzanie elektroniczne do tej pory nie działało sprawnie. Wszystko z powodów różnych systemów w różnych krajach. Każdy system działa i potwierdza tożsamość w różny sposób. Dodatkowo niektóre usługi akceptowane są w jednym kraju UE, a nie są akceptowane w drugim. Bardzo ważna jest kwestia przetwarzania danych osobowych. Komisja już przyjęła odpowiednie kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo w tej kwestii.

Komisja Europejska: Potrzebna jest dobra współpraca, aby zapewnić dobre rozwiązania. Stworzona została ocena skutków. Przyjrzano się wszelkim możliwym opcjom odnośnie implementacji. Unia Europejska nie może interweniować w kwestii e-ID. Ważna jest kwestia ochrony danych osobowych. Potrzebna jest ochrona fundamentalnych praw obywatelskich. Trzeba uczyć się z doświadczeń poprzedniej dyrektywy, która nie zadziałała dobrze.

Sprawozdawca: M. Ulvskog: Temat jest niezwykle złożony. Z jednej strony technologia, z drugiej prawa obywateli. Potrzebne jest dobre prawo, o szerokim zasięgu.