Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) łączność elektronicznaSprawozdawca G. Chichester: Parlament chce wzmocnić bezpieczeństwo sieci. Chce też wzmocnić znaczenie ENISA. Trzeba rozszerzyć działalność ENISA. Powinna być większa współpraca z innymi instytucjami.

Łączność elektroniczna

Łączność elektroniczna

W sprawie długości sprawowania mandatu zdania są podzielone. Może być mandat nieograniczony z klauzulą rewizyjną, albo 5-cio letnia kadencja. W sieci pojawiają się cały czas nowe zagrożenia. Porównując USA i UE, UE jest na początku drogi. Dotąs nie ma kompromisu w sprawie siedziby ENISA czy powinna pozostać na Krecie.

A. I. Valean: Jeśli chodzi o długość sprawowania mandatu potrzeba przeprowadzić analizy. Rynek potrzebuje stabilności informatycznej. Wybranie siedziby powinno zostać przedyskutowane z Radą.

S.A. Ticau: UE potrzebna jest bardzo silna agencja bezpieczeństwa łączności elektronicznej . Agencja powinna wspierać współpracę międzynarodową. Siedziba powinna spełniać pewne kryteria, trzeba je przygotować.

A. Cancian: ENISA powinna być międzynarodową agencją zajmującą się bezpieczeństwem sieci. Mandat powinien być stały z weryfikacją. Siedziba powinna być powiązana z działalnością.

L. Kolarska – Bobińska: NATO położyło nacisk na cyberprzestępczość. Dlaczego nie możemy współpracować z NATO, tylko zaczynamy od początku?